Propozice

Kongres České kardiologické společnosti 12. 9. – 15. 9. 2020

INFORMACE A PROPOZICE KARDIOBĚHU A KARDIOCHŮZE JIŘÍHO TOMANA  2020

Závod je určen pouze pro účastníky Kongresu České kardiologické společnosti (případně pro jejich rodinné příslušníky). Součástí přihlášky na závod je variabilní symbol = číslo registrace na Kongres (rodinný příslušník použije stejný variabilní symbol jako účastník Kongresu).


Start: 15. září 2020 – 6:45 hodin - velké křídlo pavilonu A1

Startovné: zdarma

Přihlášky: uzávěrka přihlášek - pondělí 14. září do 17 hodin

Trať: 1 okruh v délce3.000 m v areálu Brněnského výstaviště (tvrdý povrch, absolutní rovina)

Kategorie – Kardioběh a Kardiochůze

MUŽI NAD 18 LET  - absolutní pořadí  ŽENY nad 18 let – absolutní pořadí

Veteráni A - od 40 do 45 let     Veteránky A – od 35 do 40 let

Veteráni B - od 46 do 50 let     Veteránky B – od 41 do 45 let

Veteráni C - od 51 do 55 let     Veteránky C – od 46 do 50 let

Veteráni D - od 56 do 60 let     Veteránky D – od 51 let a starší

Veteráni E - 61 let a starší

Všeobecné podmínky:

• Účastníci Kardioběhu a Kardiochůze budou rozlišeni různě barevnými startovními čísly

• účastníci závodu Kardiochůze musí být vybaveni holemi pro Nordic Walking (hole budou k dispozici přímo na místě závodu)

• řazení u startu (účastníci Kardioběhu v bloku před účastníky Kadiochůze)

Registrace  účastníků Kardioběhu a Kardiochůze je možná do 14. září do 17 hodin přes webový formulář: http://www.galantbrno.cz /kardioběh/přihláška a nebo ve dnech:

 13. 9. 2020 – 10:00 – 20:00 hodin

 14. 9. 2020 –   7:30 – 17:00 hodin.

u kongresové registrace (pavilon E, Press Centr, II. poschodí)

Podmínkou účasti je souhlas s propozicemi Kardioběhu a Kardiochůze

Prezentace, výdej čísel a čipů: 15. 9. 2020  - 6:00 hodin – velké křídlo pavilonu A1. Měření času čipovou technologií.

Cíl: velké křídlo pavilonu A1 Po skončení závodu bude čip vrácen. Pokud nebude čip vrácen, pořadatelé si vyhrazují právo úhrady čipu ve výši 500,- Kč.

Výsledky závodu budou zveřejněny od 9,00 hodin u sjezdové registrace v pavilonu E a na infopanelech stánku Boehringer Ingelheim.

Vyhlášení hlavních vítězů proběhne na gala večeru ČKS dne 15. 9. 2020 ve 22:00 hodin v hotelu Voroněž.