Úvodem

 

Na sklonku roku 2006 byl založen na základě notářského zápisu ze dne 28.11. 2006 Nadační fond Olymp. Dle Nadační listiny si Nadační fond OLYMP klade za cíl vybudovat a provozovat Síň slávy brněnského sportu a pomáhat významným sportovcům města Brna, kteří se ocitnou v sociální nebo zdravotní tísni.